V našej škôlke je všetko superfantastické

Náš prístup je zameraný na to, aby sa dieťa cez hru a aktivity učilo veľmi prirodzeným spôsobom chápať a používať veci a javy okolo seba, adekvátne komunikovať, rozumieť a akceptovať pravidlá sociálneho spolunažívania, chápať iných ľudí, ale aj veku vhodným spôsobom prezentovať vlastnú identitu a vytvoriť si tak na okolitý svet vlastný názor.

Základné info
o našej škôlke


Brantia je súkromné predškolské zariadenie, ktoré sa nachádza v tichej mestskej časti Spišskej Novej Vsi zvanej Kozí vrch. Sme malou rodinnou materskou školou, ktorej cieľom je deti nielen vzdelávať a vychovávať, ale predovšetkým ponúknuť im bezpečný a láskyplný druhý domov pre rozvoj ich jedinečnosti.

home_toy_num1
Materská škola je otvorená od 7,00 do 17,00h každý pracovný deň
home_toy_num2
poskytuje celodennú/poldennú starostlivosť pre deti vo veku od 2-6 rokov
home_toy_num3
SMŠ Brantia je zaradená do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR, výučba detí prebieha v súlade s výchovno-vzdelávacím programom ISCED 0
home_toy_num1
preferujeme malý počet detí v triede (10 – 12 detí), kladieme veľký dôraz na individualitu dieťaťa a rešpekujeme jeho záujmy a potreby
home_toy_num2
máme vlastný priestranný dvor s ihriskom a preliezkami a vlastné parkovacie miesta pred budovou materskej školy