Naša filozofia

Bilingválne prostredie


Jedna učiteľka = jeden jazyk


Zabezpečujeme bilingválnu formu výučby v anglickom aj slovenskom jazyku pomocou kvalifikovaných učiteliek. Najúčinnejšou metódou výučby cudzieho jazyka je učenie hrou. Anglický jazyk používame predovšetkým v bežnej komunikácii s deťmi (naratívne učenie) čím u detí podporujeme vytváranie pozitívneho vzťahu k cudziemu jazyku. Podľa psychológov je najvhodnejšie začať s výučbou cudzích jazykov v čase, keď sa mozog ešte vyvíja. Teda v priemere do šiestich rokov. Okolo druhého roku sa v mozgu vytvárajú jazykové centrá. Deti, ktoré začali v ranom veku s výučbou cudzieho jazyka majú v tejto časti mozgu viac sivej hmoty (špeciálna sieť nervových buniek), čo neskôr napomáha k ľahšiemu učeniu cudzieho jazyka i jazykov všeobecne.

Zážitkové učenie


Vedomosti získané hrou


Vďaka malému počtu detí v triede môžeme deťom ukázať svet v jeho konkrétnych podobách, môžu ho ovoňať, ochutnať, chytiť....jednoducho ho žiť prostredníctvom krásnych okamihov! Vedomosti sa tak stávajú nielen poznatkom, ale aj zážitkom. Výlety, časté návštevy prírody, návštevy kultúrnych podujatí, práca v záhradke, športové aktivity, tanec, atď. je súčasťou nášho každodenného programu.

Plávanie


Brantia disponuje vlastným krytým vyhrievaným bazénom priamo v areáli materskej školy. Naším zámerom je:
− osvojiť u detí základné plavecké zručnosti
− vytvoriť pozitívny vzťah k vodnému prostrediu
− budovať imunitný systém dieťaťa
Deťom sa počas pobytu v bazéne venuje športová trénerka Maťka. Bazén je počas celého školského roka bezplatne k dispozícii pre všetkych našich rodičov.

Pohybová príprava


V predškolskom veku tvorí pohybová príprava základ zdravého, všestranného rozvoja osobnosti dieťaťa. Jej hlavné ciele:
- vytvárať pozitívny prístup k pohybu(predpoklad pre pravidelnú pohybovú aktivitu)
− posilniť imunitný systém
− naučiť sa vnímať vlastné telo a pracovať s ním
− rozvoj koordinácie, sily a flexibility
− pochopiť význam sebadisciplíny pri nácviku(dodržiavať pravidlá, spolupráca, empatia)

Kvalitná strava


Kvalitná strava (nielen v detskom veku) hrá kľúčovú rolu pri budovaní zdravého detského organizmu, je dôležitá nielen pre vývin zdravého tela ale aj pre správne fungovanie mozgu. Práve preto:
-varíme výlučné z čerstvých potravín čím zabezpečujeme vyváženú plnohodnotnú stravu;
-nepoužívame mrazené potraviny, dochucovadlá ani bujóny, sladené nápoje, sirupy a pod.;
-každý deň majú deti k dispozícii čerstvú zeleninu a ovocie (v lete aj vo forme smootie);
-sme zapojení do projektu „Mliečny program“ a „Ovocie a zelenina“;
-vychádzame v ústrety rodičom detí, ktoré majú výnimku zo stravovania, resp. majú alergiu na niektoré potraviny.

Nadštandartná starostlivosť


Činnosť materskej školy zahŕňa aj nadštandardnú starostlivosť pre deti v nasledujúcich oblastiach:
- úzka spolupráca s logopédom, ktorý sa deťom venuje individuálne v priestoroch MŠ v dopoludňajších aj popoludňajších hodinách;
- kontrola detských zúbkov, ktorú zabezpečuje dentálna hygienička;
- spolupráca s psychológmi a špeciálnymi pedagógmi z CPPaP;