Kontakt

Brantia, s.r.o.

 

Ponuka služiebSúkromná materská škola BRANTIA poskytuje pre Vaše dieťa:
− celodennú starostlivosť v čase od 7:00 hod. do 17:00 hod.
− poldennú starostlivosť v čase od 7:00 hod. do 12:00 hod.
Je možné poskytnúť aj individuálne formy dochádzky po vzájomnej dohode vedenia MŠ a rodičov dieťaťa.

Doplňujúce Informácie


Mesačný poplatok zahŕňa všetky náklady na zabezpečenie:
- komplexnej starostlivosti, pohybovej prípravy a pobytu v bazéne pod vedením športovej trénerky,
− všetkých didaktických a ostatných pomôcok a hračiek,
− zabezpečenie výletov, divadelných predstavení, organizovanie kultúrnych a športových podujatí atď.,
− bilingválnu výučbu v AJ počas celého dňa,
− zabezpečenie hygienických potrieb, uterákov a posteľnej bielizne a ich výmeny,
− zabezpečenie pitného režimu, ovocia a zeleniny mimo poskytovanej stravy.

Cena za stravnú jednotku je: 1,90 EUR / deň.
Cena obsahuje desiatu, obed a olovrant, pitný režim.

Ako prihlasovať Vaše dieťa− možnosť prihlasovať dieťa celoročne − nástup dieťaťa do MŠ môže byť aj v priebehu mesiaca, v tomto prípade účtujeme alikvótnu časť. − v deň nástupu dieťaťa medzi kolektív ostatných detí potrebujete mať vyplnené a potvrdené tlačivo “Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa”, ktoré je súčasťou prihlášky − dieťa pri nástupe do našej MŠ potrebuje papučky, pyžamko na spanie a náhradné oblečenie

Rodičovský príspevokRodičovský príspevok 230 EUR
Zákon č. 513/2010 Z.z. (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa) upravuje podmienky na získanie príspevku na starostlivosť o dieťa nasledovne: Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe (rodičovi) na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa. Rodičovský príspevok získava rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť v období riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov (v prípade dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom až do 6. roku života dieťaťa) a má trvalý alebo prechodný pobyt na území SR. Nárok na rodičovský príspevok je splnený, keď oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa osobne alebo inou fyzickou alebo právnickou osobou a preukáže zaplatenie výdavkov za starostlivosť o dieťa poskytovateľovi starostlivosti. Ďalšie informácie – www.zbierka.sk strana 4378

Kontaktný formulár


Ak sa chcete dozvedieť viac z diania v našej škôlke alebo máte nejaké otázky, možete nás kontaktovať a my Vám do 24 hodín pošleme odpoveď na Vaše otázky

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa